Công Nhận Và Thi Hành Phán Quyết Trọng Tài Nước Ngoài Tại Việt Nam

07/12/2023 12:00

Vui lòng nhấn vào đây để tải bản ghi hội thảo trực tuyến (tiếng Anh).

Chúng tôi trân trọng kính mời quý khách hàng tham dự hội thảo trực tuyến sắp tới, trong hội thảo lần này chúng tôi sẽ thảo luận về bài viết gần đây: “Công Nhận Và Thi Hành Phán Quyết Trọng Tài Nước Ngoài Tại Việt Nam: Phân tích vụ việc giữa Sojitz Pla-Net Corporation và Công Ty Cổ Phần Rạng Đông Holding”. 

Trong hội thảo lần này, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về vụ việc và đưa ra phân tích (hoàn toàn dựa trên các sự kiện, vấn đề và dữ kiện đã được công khai) về khía cạnh nội dung và thủ tục quan trọng liên quan đến các yêu cầu chống lại RDH của SPNC, phán quyết trọng tài của SIAC, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm về việc từ chối công nhận phán quyết SIAC và cuối cùng là quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm công nhận và cho thi hành phán quyết SIAC tại Việt Nam.