Trọng tài tại Việt Nam 2024

01/02/2024 17:00

Vui lòng nhấn tại đây để xem bản ghi của hội thảo trực tuyến (tiếng Anh).

Việt Nam tiếp tục là quốc gia đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thương mại và đầu tư toàn cầu, việc yêu cầu về một môi trường trọng tài quốc tế vững mạnh, thân thiện hơn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước luôn là điều quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư này. Việc hiểu được các sắc thái và sự phát triển của trọng tài quốc tế tại Việt Nam và tại các trung tâm trọng tài lớn là điều rất quan trọng.

Chúng tôi sẽ phân tích những vấn đề phức tạp của trọng tài tại Việt Nam, tìm hiểu những diễn biến gần đây, những vụ việc đáng chú ý và khung pháp lý đang phát triển liên quan đến những diễn biến đáng chú ý từ các khu vực pháp lý lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động và thi hành phán quyết trọng tài tại Việt Nam trong hội thảo trực tuyến “Trọng Tài Quốc Tế: Xu Hướng Và Thách Thức Quan Trọng” của chúng tôi.

Những điểm nổi bật chính:

  • Tìm hiểu những phán quyết gần đây của tòa án liên quan đến trọng tài tại Việt Nam;
  • Khám phá những vụ việc gần đây đã định hình hoạt động trọng tài;
  • Hiểu ý nghĩa của việc phát triển trọng tài tại các khu vực pháp lý quan trọng nơi hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài của Việt Nam có trụ sở;
  • Các xu hướng mới và các phương pháp tốt nhất để giải quyết tranh chấp hiệu quả.

Dù quý khách hàng hiện là các chuyên gia pháp lý, giám đốc điều hành hay bất kỳ ai đang quan tâm đến lĩnh vực trọng tài quốc tế thì hội thảo trực tuyến này sẽ mang đến cơ hội để quý khách có thêm nhiều thông tin về trọng tài tại Việt Nam và các khu vực pháp lý chính, cũng như luôn dẫn đầu trong bối cảnh pháp lý đang phát triển nhanh chóng.