Dự Án Và Cơ Sở Hạ Tầng

Công ty Luật Frasers có nhiều kinh nghiệm tư vấn trong các dự án phát triển và tài trợ vốn đối với cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các dự án phát điện, viễn thông, cảng, xử lý nước và các dự án xây dựng-vận hành-chuyển giao (BOT). Bên cạnh đó, công ty có một đội ngũ hành nghề tận tâm với chuyên môn pháp lý trong ngành năng lượng cũng như kiến thức chuyên sâu về cấu trúc ngành và các bên tham gia thị trường tại Việt Nam. Chúng tôi có kinh nghiệm trong các cơ chế phát triển sạch (CDM) và các giao dịch giảm phát thải khí nhà kính được chứng nhận (CER) cũng như đã tích cực tham gia ngay từ giai đoạn đầu khi Việt Nam bắt đầu xây dựng và phát kiểncác sáng kiến đối tác công tư (PPP).

Một số ví dụ về những vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn cho khách hàng của chúng tôi, một công ty niêm yết trong lĩnh vực năng lượng Đông Nam Á liên quan đến xây dựng, lắp đặt và vận hành hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà với mục đích bán năng lượng được tạo ra từ hệ thống đó cho chủ sở hữu mái nhà.
  • Tư vấn cho khách hàng của chúng tôi, một công ty thương mại Nhật Bản, một cách chi tiết và toàn diện về cấu trúc và thực hiện dự án liên quan đến việc tham gia liên doanh với ba công ty niêm yết tại Việt Nam. Dự án đang được phát triển với mục đích hoạt động trong ngành nông nghiệp, chăn nuôi và phân phối các sản phẩm liên quan.
  • Tư vấn một cấu trúc liên doanh phức tạp, trong đó khách hàng của chúng tôi là thành viên nắm giữ 49/51 vốn trong liên doanh để xây dựng một nhà máy cà phê hòa tan đông khô với công suất hàng năm khoảng 5.600MTpa tại một khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
  • Đóng vai trò cố vấn duy nhất cho một công ty khai thác khoáng sản và kim loại của Bỉ để phát triển dự án với một đối tác liên doanh Việt Nam tại Quảng Nam, Việt Nam, tập trung vào khai thác và sản xuất silic.
  • Đại diện cho một công ty năng lượng hàng đầu Thái Lan liên quan đến việc phát triển dự án năng lượng mặt trời quy mô lớn tại Việt Nam do chi nhánh IPP của công ty này thực hiện. Chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ chi tiết và toàn diện về pháp luật Việt Nam liên quan đến tất cả các khía cạnh pháp lý quan trọng của dự án phát triển này, bao gồm pháp luật bất động sản và xây dựng cũng như hàng loạt các phê duyệt, giấy phép và các chấp thuận cần thiết có liên quan của Nhà nước.