Y tế và Dược phẩm

Nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế, đáng tin cậy ở Việt Nam ngày càng tăng. Hiện tại, nhu cầu này phần lớn vẫn chưa được đáp ứng và có rất nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, những người sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức cần thiết để thành công trong lĩnh vực rất năng động này. Khung pháp lý xung quanh việc đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khá phức tạp. Cần rất nhiều nỗ lực mới có thể đáp ứng được các điều kiện đầu tư tối thiểu khác nhau và mới có thể tuân thủ đầy đủ các thủ tục pháp lý để có được giấy phép và phê duyệt cần thiết cho việc vận hành các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Ví dụ về các vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Đại diện cho một nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu của Đức trong đề xuất mua lại 40% vốn cổ phần của một công ty Việt Nam để sản xuất, quản lý, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển và sản xuất dược phẩm tại Việt Nam để tiêu thụ tại thị trường Đông Nam Á (bao gồm cả Việt Nam) và thị trường Châu Âu.
  • Tư vấn cho một công ty đa quốc gia lớn của Châu Âu trong ngành dược phẩm về các yêu cầu và thủ tục pháp lý để có được giấy phép và chứng chỉ cần thiết cho việc nhập khẩu các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế để phân phối, bên cạnh việc sản xuất nội địa.
  • Đại diện cho một trong những công ty dược phẩm lớn nhất Nhật Bản trong đề xuất mua lại một số công ty sản xuất dược phẩm của Việt Nam. Frasers được yêu cầu thực hiện đánh giá thẩm định pháp lý đối với công ty Việt Nam và cung cấp tư vấn pháp lý toàn diện. Chúng tôi cũng tập trung vào lĩnh vực quan tâm chính là liệu nhà đầu tư nước ngoài có thể mua cổ phần của một công ty dược phẩm niêm yết được cấp phép phân phối dược phẩm của bên thứ ba hay không.
  • Tư vấn cho một nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu về nhiều vấn đề liên quan đến việc làm, trong đó có việc thay đổi Trưởng đại diện văn phòng đại diện một công ty dược phẩm tại Việt Nam.
  • Tư vấn cho một quỹ đầu tư tư nhân về việc mua lại cổ phần của một công ty dược phẩm hàng đầu trên thị trường chứng khoán thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Đại diện cho một công ty đầu tư lớn có trụ sở tại Singapore, liên quan đến nhiều hoạt động đầu tư và kinh doanh hiện tại và trong tương lai của công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.