Bán Lẻ

Quá trình quốc tế hóa lĩnh vực bán lẻ của Việt Nam mới chỉ đang ở giai đoạn phát triển sơ khai, khi người tiêu dùng Việt Nam chỉ mới bắt đầu chuyển sang sử dụng các cửa hàng bán lẻ hiện đại thay vì cách tiếp cận mua sắm dựa trên thị trường truyền thống. Xu hướng tiêu dùng cũng đang có những sự thay đổi rõ rệt.

Lĩnh vực bán lẻ còn non trẻ của Việt Nam có một số đặc điểm hấp dẫn, gần như đảm bảo một tương lai tươi sáng cho những nhà đầu tư nắm được các vấn đề cốt lõi. Những yếu tố đó bao gồm: 

(i) nhu cầu cao từ một thị trường tiềm năng lớn (dân số khoảng 90 triệu người và có xu hướng gia tăng);
(ii) dân số trẻ có nhu cầu cao về xu hướng tiêu dùng trẻ;
(iii) tăng trưởng ổn định về thu nhập cá nhân và số lượng hộ gia đình có thu nhập trung bình và cao; và
(iv) tăng trưởng đô thị ổn định và ngày càng tăng (có nhu cầu mạnh mẽ với nhiều loại mặt hàng tiêu dùng).

Việc thành lập và cấp phép công ty 100% vốn nước ngoài tham gia hoạt động bán lẻ là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, việc mở các cửa hàng bán lẻ phải tuân theo “Kiểm Tra Nhu Cầu Kinh Tế” (ENT), mà các quy định về ENT lại chưa rõ ràng hoặc không được áp dụng nhất quán. Thông thường thì sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể xin thành lập công ty phân phối bán lẻ có vốn nước ngoài, và các loại hàng hóa mà bất kỳ bất kỳ công ty phân phối bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài nào đề xuất phân phối thì đều phải được đăng ký và phê duyệt trên cơ sở từng mã hàng hóa cụ thể.

Ví dụ về các vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm: 

  • Đại diện cho bộ phận đầu tư bất động sản của một trong những tổ chức quản lý quỹ lớn nhất Việt Nam trong việc soạn thảo và thực hiện bộ tài liệu cho thuê bán lẻ tiêu chuẩn, được sử dụng cho toàn bộ các dự án phát triển bất động sản bán lẻ tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một trong những nhà phân phối mỹ phẩm và thời trang cao cấp hàng đầu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong việc thành lập hiện diện phân phối bán buôn và bán lẻ tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một công ty đầu tư lớn có trụ sở tại Singapore trong nhiều hoạt động đầu tư vào lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam, bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và thương mại.
  • Tư vấn cho một nhà phân phối đa quốc gia lớn về nhiều loại sản phẩm thời trang và tiêu dùng khác trong việc thành lập cơ sở phân phối và bán lẻ tại Việt Nam.