Du Lịch, Lưu Trú và Lữ Hành

Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch và kinh doanh du lịch trong nước và quốc tế, và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thập kỷ tới. Do tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ này của ngành du lịch, khái niệm ngành du lịch “bền vững” đã trở thành một phần trong chiến lược phát triển du lịch của Việt Nam. Điều này dẫn đến nhu cầu phải quản lý ngành du lịch đang phát triển một cách có trách nhiệm, nhằm tránh những vấn đề xảy ra với du lịch đại chúng (ví dụ như phát triển không đồng đều, ô nhiễm và khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên và văn hóa).

Chính phủ và các nhà đầu tư tư nhân cũng đang đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch, bao gồm cả cơ sở hạ tầng du lịch sẵn có như xây dựng và nâng cấp sân bay, cũng như đầu tư vào hệ thống giao thông đường sắt và đường thủy tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chế độ pháp lý và quản lý ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức đối với các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm chỗ đứng trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, nhưng vẫn có rất nhiều cơ hội cho những nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Một số ví dụ về những vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn cho một công ty du lịch Việt Nam ký kết, hợp tác với một công ty du lịch quốc tế trên cơ sở hợp đồng hợp tác do đối tác quốc tế soạn thảo, với các quyền hạn chế đối với đối tác trong nước và các nghĩa vụ hạn chế tương ứng đối với đối tác quốc tế.
  • Tư vấn cho một trong những công ty du lịch lớn nhất thế giới về các tài liệu liên quan đến đất đai và thỏa thuận quản lý giữa khách hàng và một doanh nghiệp nhà nước lớn có trụ sở tại Hà Nội hoạt động trong ngành du lịch để cung cấp dịch vụ quản lý cho một khách sạn mới ở Hà Nội, Việt Nam.
  • Đại diện cho một trong những quỹ bất động sản lớn nhất Việt Nam trong một thương vụ phức tạp liên quan đến việc thành lập liên doanh trị giá hàng tỷ USD để phát triển dự án phức hợp khu nghỉ dưỡng khách sạn và casino với diện tích 1.500 ha tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một tổ chức cho vay nước ngoài liên quan đến việc cấp tín dụng cho một tổ chức du lịch hàng đầu tại Việt Nam.
  • Tư vấn cho một tập đoàn du lịch giải trí quốc tế về tái cấu trúc hoạt động kinh doanh tại Việt Nam bằng cách thành lập một công ty liên doanh để chuyển giao hoạt động kinh doanh.
  • Tư vấn cho một công ty du lịch toàn cầu liên quan đến việc đầu tư thành công vào lĩnh vực kinh doanh du lịch và giải trí dưới nước cao cấp cũng như chuyển đổi thành công loại hình của công ty mục tiêu thành công ty cổ phần.
  • Tư vấn cho một công ty du lịch hàng đầu ở Bán đảo Đông Dương về các hoạt động kinh doanh chung, bao gồm việc rà soát các hợp đồng và các tài liệu khác, cũng như tư vấn liên quan đến nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của một trong các nhân viên của công ty. 
  • Rà soát và tư vấn cho một công ty du lịch toàn cầu về các hoạt động khác nhau liên quan đến một trong các khách sạn của công ty tại Việt Nam.
  • Cung cấp các dịch vụ pháp lý xuyên suốt cho một khách sạn hàng đầu tại Việt Nam liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm tư vấn khoản vay; tư vấn về thỏa thuận quản lý; và tư vấn về đề xuất bố trí một chuỗi nhà hàng ăn uống quốc tế trong khách sạn.