Thuế

Đội ngũ luật sư tư vấn Thuế của chúng tôi bao gồm các chuyên gia về doanh nghiệp và pháp luật thương mại, và cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi các giải pháp về thuế phù hợp về thương mại, thiết thực, và bền vững. Chúng tôi sử dụng kiến thức quốc tế và trong nước, doanh nghiệp và thương mại, chuyên môn về thuế, cũng như kinh nghiệm tư vấn thuế trong nội bộ doanh nghiệp. Sự phức tạp của các giao dịch trong các lĩnh vực công nghiệp mới nổi và lợi ích của khách hàng trên nhiều lĩnh vực và khu vực tài phán có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực hành nghề này và bất cứ khi nào có thể, chúng tôi cộng tác với các thành viên từ các đội ngũ hành nghề khác để có thể tư vấn một cách toàn diện nhất cho khách hàng của mình. Đội ngũ luật sư của chúng tôi thường xuyên tư vấn các vấn đề thuế Việt Nam cho các công ty nước ngoài đầu tư và hoạt động tại Việt Nam.

Các vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn cho một công ty về công nghệ/thương mại điện tử có quy mô lớn ở cấp độ toàn cầu về các nghĩa vụ nộp thuế có thể phải thực hiện liên quan đến nhiều giao dịch giữa các chi nhánh của họ ở Việt Nam và bên ngoài Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ đám mây cho khách hàng Việt Nam. 
  • Rà soát đề xuất tái cấu trúc thuế đối với việc trả thù lao và hoàn trả chi phí cho nhân viên của một công ty giáo dục hàng đầu khi làm việc tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một khách hàng liên quan đến việc mua lại một nhà máy sản xuất. Chúng tôi đã đánh giá các tác động về thuế của cấu trúc thương vụ bao gồm chuyển nhượng vốn sở hữu và chuyển giao các khoản vay hiện có, đồng thời tư vấn và chuẩn bị các tài liệu nhằm mục đích kê khai thuế  thặng dư vốn cổ phần cho bên bán trong thương vụ này.
  • Tư vấn thường xuyên cho một công ty sản xuất công nghiệp Thái Lan về các vấn đề thuế tại Việt Nam, đặc biệt liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý thuế gián thu đối với các hoạt động kinh doanh khác nhau của công ty này.
  • Đại diện cho một công ty kinh doanh khách sạn đa quốc gia của Mỹ để tư vấn chi tiết về luật pháp Việt Nam liên quan đến các gói thù lao điều hành, nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ thủ tục.
  • Tư vấn cho một công ty môi giới bảo hiểm toàn cầu và quản lý rủi ro liên quan đến việc sáp nhập với một tập đoàn bảo hiểm đa quốc gia của Anh, trong đó chúng tôi đã tư vấn cho khách hàng của mình về thuế thặng dư vốn cổ phần cũng như các thủ tục thuế khi sáp nhập như kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, mã số thuế hết hiệu lực, chuyển lỗ, chuyển nhượng tài sản.
  • Đóng vai trò là luật sư Việt Nam cho một công ty kho lạnh hàng đầu liên quan đến mọi vấn đề đối với hoạt động thoái vốn toàn bộ cổ phần tại một công ty ở Úc, trong đó chúng tôi đã xác định, quản lý và khắc phục các vấn đề về thuế và công bố thông tin thuế liên quan đến việc kê khai thuế GTGT do chấm dứt quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với việc hoàn trả dự án sử dụng đất, và các vấn đề khác về thuế thặng dư vốn cổ phần đối với thương vụ ở nước ngoài. Cụ thể, Frasers chuẩn bị báo cáo tình hình tuân thủ thuế và các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
  • Tư vấn cho khách hàng về thuế liên quan đến rủi ro thuế có thể phát sinh theo các phương án cấu trúc khác nhau, bao gồm cả liên quan đến hiệu lực của Hiệp ước tránh đánh thuế hai lần Nhật Bản – Việt Nam.
  • Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng liên quan đến pháp luật về thuế tại Việt Nam cũng như cách giải thích và áp dụng luật cho một trong những công ty rượu lớn nhất. Chúng tôi đã xây dựng và đề xuất các mô hình hợp pháp để quản lý rủi ro về thuế liên quan đến nhập khẩu và phân phối các sản phẩm đồ uống có cồn tại Việt Nam, bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu.
  • Tư vấn cho một công ty phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu về cơ cấu thuế, nhằm đảm bảo một cách hợp pháp quản lý rủi ro về thuế trên cơ cấu đa khu vực pháp lý phức tạp. Chúng tôi đã thành công đưa ra một cấu trúc đầu tư hợp pháp nhằm quản lý rủi ro về thuế của các công ty đang hoạt động tại Việt Nam và công ty đầu tư liên doanh Singapore, và đạt mức hài lòng cao nhất của khách hàng.