Hàng Tiêu Dùng Nhanh

Thị trường Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam đang bị chi phối bởi các nhà phân phối trong nước và mặc dù các nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập đơn vị phân phối tại Việt Nam, nhưng sẽ gặp nhiều thách thức. Ngành FMCG sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực tăng trưởng thú vị nhất ở Việt Nam trong nhiều năm tới khi nền kinh tế Việt Nam phát triển, thu nhập cả nước tăng lên và nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao hơn.

Ví dụ về các vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Đại diện cho một trong những công ty FMCG đa quốc gia lớn mạnh nhất thế giới trong việc thành lập dự án liên doanh sản xuất lớn kéo dài 40 năm với một trong những doanh nghiệp Nhà Nước lớn mạnh nhất của Việt Nam, bao gồm tư vấn về tái cơ cấu toàn bộ hoạt động thương mại của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 
  • Đại diện cho một công ty FMCG đa quốc gia lớn trong đề xuất mua lại cổ phần chiến lược của một công ty chăm sóc cá nhân và hộ gia đình Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, sản xuất, phân phối và bán lẻ.
  • Đại diện cho một công ty FMCG đa quốc gia lớn trong việc mua lại phần lớn cổ phần của một công ty FMCG đa quốc gia lớn khác trong hoạt động sản xuất và phân phối đồ uống quy mô lớn tại Việt Nam.
  • Đóng vai trò luật sư Việt Nam cho một công ty FMCG của Úc trong việc thiết lập vận hành tại Việt Nam.
  • Tư vấn và hỗ trợ một công ty FMCG đa quốc gia lớn liên quan đến công văn về chính sách thuế gây tranh cãi do cơ quan thuế Việt Nam ban hành liên quan đến nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt.