Thị Trường Vốn

Dù vẫn còn tương đối nhỏ so với các thị trường chứng khoán đã phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận các hoạt động ngày một sôi nổi, và sự quan tâm nhiều hơn đến từ phía các nhà đầu tư cả trong nước và quốc tế. Điều này là nhờ các cam kết của chính phủ đối với việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và môi trường pháp lý đang dần trở nên thuận lợi hơn cho các hoạt động đầu tư. Ngành này hiện vẫn phải đối mặt với những thách thức như độ sâu thị trường còn hạn chế, và cần có các công cụ tài chính đa dạng hơn, và hoạt động quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch giữa các công ty niêm yết cũng cần phải được cải thiện. Những cải tiến công nghệ, như việc áp dụng các nền tảng giao dịch kỹ thuật số, đang góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và hiệu suất. Khi Việt Nam tiếp tục trở nên nổi bật hơn trong nền kinh tế toàn cầu, thị trường vốn dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ phát triển kinh tế quốc gia.

Ví dụ về các vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Giữ vai trò là luật sư Việt Nam liên quan đến việc niêm yết quỹ cơ sở hạ tầng trị giá 401 triệu đô-la Mỹ trên Thị Trường Đầu Tư Thay thế (AIM) của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Luân Đôn.
  • Tư vấn cho bên cho vay về việc cơ cấu lại khoản nợ của một doanh nghiệp nhà nước rất lớn ở Việt Nam được hỗ trợ bởi một đợt phát hành trái phiếu quốc tế.
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư hàng đầu có trụ sở tại Singapore trong đề xuất mua lại cổ phần chiến lược của một công ty đường lớn đã niêm yết và các đơn vị sản xuất liên quan tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư mạo hiểm có quy mô lớn ở cấp độ toàn cầu trong việc mua lại cổ phần chiến lược của một trong những công ty dịch vụ internet hàng đầu Việt Nam.
  • Tư vấn cho một quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Hồng Kông về việc mua lại cổ phần của một công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam trên thị trường chứng khoán thông qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.
  • Đại diện cho một trong những tổ chức tài chính lớn nhất Châu Âu liên quan đến đề xuất đầu tư vào một công ty niêm yết đại chúng nổi tiếng của Việt Nam (trước đây là một doanh nghiệp nhà nước (DNNN)).
  • Đại diện cho một trong những DNNN lớn nhất Việt Nam với lợi ích đa dạng trong lĩnh vực dầu khí thượng nguồn và hạ nguồn, sản xuất năng lượng, bất động sản, vận tải và dịch vụ tài chính, liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp quốc tế của DNNN đó.
  • Tư vấn cho một công ty khai thác khoáng sản không có trụ sở tại Việt Nam về các vấn đề tại Việt Nam liên quan đến khoản tài trợ bằng nợ chuyển đổi đối với các bên cho vay nước ngoài và các vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện và thực thi các biện pháp bảo đảm tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư quốc tế lớn trong việc mua cổ phần “cổ đông chiến lược” trong một DNNN được cổ phần hóa (tư nhân hóa) với hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải biển.