Quỹ Đầu Tư

Lĩnh vực quỹ đầu tư của Việt Nam đang trải qua thời kỳ tăng trưởng ổn định, phản ánh sự phát triển kinh tế của đất nước. Lĩnh vực này ngày càng thu hút cả các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhờ môi trường chính trị ổn định của Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP ổn định và cơ cấu dân số thuận lợi. Thị trường cung cấp nhiều cơ hội đầu tư đa dạng, bao gồm các quỹ tương hỗ, quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực như bất động sản, sản xuất và công nghệ.

Cần hết sức cẩn trọng trong việc thành lập các quỹ đầu tư tập trung vào Việt Nam và các khoản đầu tư của các quỹ đó sau khi được thành lập cho dù tổ chức đó có trụ sở ở nước ngoài hay tại Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh rằng có rất nhiều cạm bẫy đang chờ đợi những nhà đầu tư không nhận được sự tư vấn pháp luật có chuyên môn và kinh nghiệm tại Việt Nam.

Một số vụ việc nổi bật của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn cho quỹ quản lý tài sản chuyên biệt, hiện đang quản lý tài sản trị giá 600 triệu USD, về cấu trúc tiềm năng mua lại một số công ty liên kết của Việt Nam thực hiện sản xuất đường và các hoạt động liên quan.
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư niêm yết lớn liên quan đến đề xuất mua lại cổ phần của một công ty Việt Nam chuyên xây dựng và cho các nhà cung cấp dịch vụ di động thuê các tháp Trạm Thu Phát Sóng Thông Tin Di Động (Base Transceiver Station).
  • Tư vấn về đề xuất thoái vốn của một quỹ đầu tư tư nhân toàn cầu khỏi khoản đầu tư dưới hình thức cổ phần kiểm soát trong một công ty sản xuất đồ uống có trụ sở tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một quỹ đầu tư mạo hiểm lớn toàn cầu trong việc mua lại cổ phần chiến lược tại một trong những công ty dịch vụ internet hàng đầu của Việt Nam.
  • Tư vấn cho một quỹ đầu tư quốc tế liên quan đến việc đề xuất thành lập một công ty quản lý tài sản tại Việt Nam.
  • Đại diện cho một nhà đầu tư lớn của một trong những công ty quản lý quỹ nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam về đề xuất thoái vốn cho nhà đầu tư chiến lược hoặc tổ chức tài chính quốc tế. Dự án này gây chú ý vì liên quan đến việc bán lượng cổ phần lớn của một trong những công ty quản lý quỹ nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Frasers đã tư vấn cho nhà đầu tư chiến lược về các khía cạnh khác nhau của quá trình thoái vốn, bao gồm việc bổ nhiệm một ngân hàng đầu tư hàng đầu làm cố vấn doanh nghiệp và từ góc độ chiến lược liên quan đến việc giải quyết một loạt tranh chấp quyền kiểm soát liên quan đến các cổ đông và thành viên hội đồng quản trị có lợi ích khác nhau.
  • Tư vấn cho công ty quản lý quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam về một giao dịch phức tạp liên quan đến một quỹ đóng hữu hạn được miễn thuế tại Quần đảo Cayman mà khách hàng lớn của họ đã thành lập và tài trợ trước đó. Frasers được yêu cầu hỗ trợ khách hàng của mình về các tài liệu bao gồm biên bản ghi nhớ về phát hành riêng lẻ mà công ty quản lý quỹ muốn phát hành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp tiềm năng để huy động thêm vốn cho quỹ đầu tư tư nhân thứ hai của mình.
  • Đại diện cho một công ty quản lý quỹ bất động sản trong việc thành lập quỹ đầu tư bất động sản tập trung vào thị trường Việt Nam. Vụ việc này liên quan đến việc tiến hành thẩm định pháp lý toàn diện đối với tám dự án hạt giống, ở các giai đoạn phát triển khác nhau và soạn thảo các thỏa thuận hợp đồng phức tạp nhưng hiệu quả với các nhà phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam.