Luật Đất Đai Sửa Đổi và những tác động của nó đối với việc Thu Hồi Đất ở Việt Nam

24/01/2024 11:30

Vui lòng nhấn tại đây để xem bản ghi của hội thảo trực tuyến (tiếng Anh).

Luật Đất đai được thông qua gần đây đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chính sách quản lý đất đai của Việt Nam, mang đến nhiều lợi ích hơn cho việc phát triển kinh tế. Từ việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất, các thủ tục hợp lý và minh bạch hơn đến việc bảo vệ quyền và lợi ích của người sử dụng đất, Luật Đất đai được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam đối với đầu tư trong và ngoài nước.

Kính mời quý khách hàng tham dự các hội thảo trực tuyến sắp tới của chúng tôi để cùng thảo luận về một số điểm nổi bật quan trọng của Luật Đất đai. Trong phần đầu tiên của chuỗi hội thảo này, Luật sư Đinh Thị Hiền Lý sẽ thảo luận về những thay đổi đáng kể trong khung pháp lý về thu hồi đất ở Việt Nam và một số cân nhắc thực tiễn đối với kế hoạch thu hồi đất.