Cách Thực Hiện Đầu Tư Vào Trung Tâm Dữ Liệu Tại Việt Nam

13/12/2023 10:30

Nhấn tại đây để xem bản ghi.

Thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng và chuyển đổi đáng kể trong những năm qua. Với nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển, việc áp dụng Internet và thương mại điện tử cũng như mở rộng các dịch vụ đám mây, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật số như trung tâm dữ liệu. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi lĩnh vực công nghệ của Việt Nam phát triển hơn nữa.

Tuy nhiên, việc thành lập trung tâm dữ liệu tại Việt Nam đòi hỏi sự hiểu biết về các vấn đề pháp lý phức tạp giữa quy định trong nước, tiêu chuẩn quốc tế và phát luật về công nghệ đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Ngoài thẩm định chuyên sâu, cấu trúc giao dịch và các vấn đề pháp lý khác cần xem xét, các doanh nghiệp cũng cần đặc biệt lưu ý về việc Luật Viễn Thông Sửa Đổi vừa được thông qua sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cách tiếp cận đầu tư vào trung tâm dữ liệu tại Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng mời quý khách hàng tham dự hội thảo trực tuyến sắp tới để thảo luận về việc Luật Viễn Thông Sửa Đổi sẽ tác động như thế nào đến hoạt động đầu tư vào trung tâm dữ liệu ở Việt Nam cùng với các vấn đề quan trọng khác cần xem xét.