Tài trợ cho các dự án phát triển bất động sản: Những lưu ý dành cho bên cho vay và chủ đầu tư

09/04/2024 08:30

Vui lòng nhấn tại đây để xem bản ghi của hội thảo trực tuyến (tiếng Anh).

Lĩnh vực bất động sản của Việt Nam đã sẵn sàng cho những thay đổi đáng kể do các văn bản pháp luật được ban hành gần đây sẽ có hiệu lực sau chưa đầy một năm nữa, điều này đánh dấu một cột mốc quan trọng hướng tới việc tiếp tục điều chỉnh các thông lệ bất động sản của Việt Nam theo các tiêu chuẩn quốc tế. Các văn bản pháp luật mới này nhằm mục đích hiện đại hóa lĩnh vực bằng cách mang lại sự minh bạch hơn và giảm bớt những vấn đề không rõ ràng về mặt pháp lý cho các nhà đầu tư, bên cho vay và chủ đầu tư, từ đó tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và sự tăng trưởng trong lĩnh vực này.

Hãy tham gia hội thảo trực tuyến sắp tới của chúng tôi, nơi chúng tôi sẽ trình bày và thảo luận về tác động của việc thực thi luật mới đối với bên cho vay và chủ đầu tư dự án bất động sản. Các thành viên nhóm Luật Sư Cấp Cao của chúng tôi là Luật sư Hồ Thụy Ngọc Trâm và Luật sư Đinh Thị Hiền Lý sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về những cập nhật đáng chú ý trong luật mới và ý nghĩa thực tiễn tương ứng của chúng đối với việc tài trợ cho các dự án phát triển bất động sản.