Hội thảo về Năng lượng năm 2024

05/03/2024 12:00

Công ty Luật Frasers trân trọng kính mời quý khách hàng tham dự buổi hội thảo sắp tới - Hội thảo về Năng lượng năm 2024, sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng Thứ Ba, ngày 12 tháng 3 năm 2024 tại Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi.

Dựa trên bối cảnh môi trường đầu tư hiện tại, chúng tôi sẽ trình bày về hiện trạng ngành năng lượng của Việt Nam với trọng tâm là những thách thức và cơ hội mà các bên tham gia trong ngành có thể mong đợi. Đã hơn 9 tháng kể từ khi PDP8 được Thủ tướng Việt Nam phê duyệt, hội thảo lần này sẽ cung cấp các thông tin cập nhật về những gì đã xảy ra trong giai đoạn hiện tại và những gì chúng tôi dự kiến sẽ xảy ra tiếp theo.

Cùng với đó, hội thảo sẽ mang đến phần thảo luận bao gồm những phát triển pháp lý gần đây về tài chính dự án áp dụng cho các dự án năng lượng tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng sẽ đi sâu hơn vào các xu hướng hiện nay trong lĩnh vực tranh chấp và những tác động cụ thể đến các quyết định đầu tư và các dự án cơ sở hạ tầng không chỉ giới hạn trong lĩnh vực năng lượng mà còn cả các dự án đầu tư nói chung ở Việt Nam. Đặc biệt, chúng tôi sẽ đề cập đến sự gia tăng các tranh chấp liên quan đến xây dựng và trình bày một số kiến nghị chuyên sâu về cách quản lý rủi ro trong các dự án có vốn đầu tư cao.

Thông tin Hội thảo

Ngành Năng lượng tại Việt Nam: Tình hình thực tế hiện tại

  • Điều gì đã xảy ra kể từ khi PDP8 được ban hành?
  • Điều gì đang xảy ra?
  • Đề xuất cho các bước tiếp theo

Cập nhật tài chính dự án

  • Những diễn biến pháp lý gần đây liên quan đến hoạt động cho vay nói chung và tài trợ dự án cho các dự án năng lượng nói riêng;
  • Vấn đề tái cấp vốn;
  • Nhận thế chấp bất động sản trong bối cảnh Luật Đất đai mới năm 2024.

Giải quyết tranh chấp

  • Quản lý rủi ro tranh chấp: Trọng tài, giải quyết, hòa giải và các hình thức ADR (Giải quyết tranh chấp thay thế) khác
  • Tranh chấp xây dựng – Những lưu ý
  • Trọng tài quốc tế

Để tham dự Hội thảo về Ngành Năng lượng tại Việt Nam năm 2024 (miễn phí), quý khách hàng vui lòng nhấp chuột vào nút bên dưới. Quý khách cũng có thể gửi trước bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hội thảo này thông qua trang đăng ký. Ngoài ra, nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về hội thảo, vui lòng liên hệ với Mr. Paolo Restituto qua email: paolo.restituto@frasersvn.com.