Bảo vệ dữ liệu cá nhân – Xây dựng danh sách kiểm tra tuân thủ

19/02/2024 12:00

Vui lòng nhấn tại đây để xem bản ghi của hội thảo trực tuyến (tiếng Anh).

Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân (PDPD) của Việt Nam có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2023, đánh dấu một bước quan trọng trong cách tiếp cận của Việt Nam về quyền riêng tư dữ liệu, hợp nhất các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu từ các văn bản pháp luật khác nhau thành một quy định toàn diện.

Sau bảy tháng kể từ khi có hiệu lực, chúng tôi sẽ thảo luận về một số vấn đề tuân thủ chung trong quá trình thực thi nghị định và những thách thức mà các công ty có thể gặp phải khi quá trình thực thi nghị định vẫn đang tiếp tục. Luật sư Dương Thị Mai Hương - Luật Sư Cố Vấn của Công Ty Luật Frasers, sẽ đưa ra một số ví dụ thực tiễn trong việc xây dựng danh sách kiểm tra tuân thủ mà các công ty có thể xem xét áp dụng như một phần của chính sách bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư chung của họ.