Nghị định Việt Nam về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và Dự thảo Nghị định Về Xử Phạt Hành Chính: Những điều bạn cần biết

14/06/2023 10:00

Luật sư Dương Thị Mai Hương đã thảo luận và đưa ra phân tích ngắn gọn về bản cập nhật của dự thảo Nghị Định Xử Phạt Hành Chính Về An Ninh Mạng, cũng như nội dung phức tạp của Nghị Định Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Việt Nam (Nghị định 13). Vui lòng nhấn tại đây để xem bản ghi của hội thảo trực tuyến (tiếng Anh).