Đầu tư và phát triển bất động sản công nghiệp: Các giấy phép chính và vấn đề thực tiễn

11/05/2023 17:00

Luật sư Đinh Thị Hiền Lý đã giới thiệu chi tiết về các giấy phép quan trọng cần thiết cho việc phát triển và vận hành một dự án phát triển khu công nghiệp tại Việt Nam. Hội thảo cũng đề cập đến một số vấn đề pháp lý thực tiễn từ góc độ cấp phép, hoạt động và M&A của dự án. Vui lòng bấm tại đây để xem bản ghi của hội thảo trực tuyến.