Ủy ban Cạnh tranh Việt Nam: Kỷ nguyên mới của thực thi Luật Cạnh tranh?
21/03/2023 17:30

Ủy ban Cạnh tranh Việt Nam: Kỷ nguyên mới của thực thi Luật Cạnh tranh?

Ngày 10 tháng 2 năm 2023, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 03/2023/ND-CP (Nghị định 03/2023), quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Việt Nam (VCC). Nghị định 03/2023 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2023. Trong hội thảo trực tuyến này, Dương Thị Mai Hương đã chia sẻ góc nhìn chuyên sâu về việc thành lập VCC và những thay đổi dự kiến trong việc thực thi Luật Cạnh tranh của Việt Nam.

 

Chuỗi hội thảo trực tuyến Frasers 2023

Chuỗi hội thảo trực tuyến Frasers 2023

Vào thời điểm cuối năm 2023 này, đội ngũ luật sư của chúng tôi đã chuẩn bị các buổi hội thảo trực tuyến cung cấp những thông tin cập nhật pháp lý mới nhất về nhiều chủ đề trong suốt năm 2023 vừa qua. Chúng tôi rất hy vọng có được sự tham gia của bạn vào các buổi hội thảo trực tuyến này, cũng như các bài trình bày tiếp theo của chúng tôi trong năm tới. Bạn có thể nhấn chuột vào các banners dưới đây để đăng ký tham gia.