Bản Tin Frasers Số 1 Năm 2013

01/11/2022 17:19

Bản tin Frasers số 1 năm 2013 đã được cập nhật.

Kỳ này, chúng tôi sẽ cung cấp một báo cáo tóm tắt về các quy định mới của Luật Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Của Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân.

Chúng tôi cũng xem xét các quy định pháp luật về dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, chúng tôi cũng trình bày tóm tắt một dự thảo nghị định về giấy phép lao động cho người nước ngoài dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013.

Cuối cùng, chúng tôi đưa ra một tóm tắt về các quy định liên quan đến giấy phép xây dựng.

Nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây để đọc bản tin.

https://www.frasersvn.com/api/uploads/000196111_060840e8ae.pdf