Tạp chí Asia Business Law - Giải Thưởng Công Ty Luật Việt Nam

06/06/2023 16:00

Chúng tôi rất vinh dự được vinh danh trong Giải Thưởng Công Ty Luật Việt Nam do Tạp chí Asia Business Law tổ chức. Ngoài Công Ty Luật Tổng Thể Tốt Nhất, chúng tôi còn được công nhận trong tám lĩnh vực hành nghề:

  • Cạnh Tranh & Chống Độc Quyền
  • Doanh Nghiệp & Thương Mại
  • Tuân Thủ Dữ Liệu & An Ninh Mạng
  • Năng Lượng & Tài Nguyên Thiên Nhiên
  • Bảo Hiểm & Tái Bảo Hiểm
  • Bất Động Sản
  • Vận Tải & Hàng Hải
  • Công Nghệ, Truyền Thông & Viễn Thông

Xin cảm ơn Tạp chí Asia Business Law và đặc biệt là tất cả quý khách hàng đã chia sẻ phản hồi về công ty chúng tôi trong quá trình đánh giá của tạp chí. Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự ghi nhận sự cống hiến của đội ngũ luật sư của chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.