Ấn Phẩm Chuyên Đề - Về Mua Bán và Sáp Nhập Doanh Nghiệp

31/10/2022 23:46

Trong ấn bản số tháng 7/8 của tạp chí IFLR, Frasers có bài viết được đăng trong chuyên mục Hướng Dẫn Khu Vực Đông Nam Á 2012, có nội dung đề cập đến một số khó khăn cần được vượt qua trước khi thực hiện một thương vụ mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam. 

Nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây để đọc ấn phẩm chuyên đề

https://www.frasersvn.com/api/uploads/IFLR_July_August_2012_Article_Mergers_Acquisitions_V_00024081_2_70ce5b836f.pdf