Bản Tin Frasers Tháng 8 Năm 2019

06/09/2019 07:00

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

1. Những ngành, nghề đầu tư kinh doanh mới được hưởng ưu đãi đầu tư (tập trung cụ thể vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp và cơ sở ươm tạo);

2. Dự thảo Nghị định sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương liên quan đến một số lĩnh vực quan trọng (như điện lực, than và khoáng sản); và

3. Những biện pháp mới khuyến khích xây dựng chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp và khu kinh tế.

File: https://www.frasersvn.com/api/uploads/Frasers_Law_Company_2019_August_Newsletter_V_00168000x_B66_F8_c704c3f59c.pdf