Bản Tin Frasers hiện đã có

01/11/2022 21:04

Bản tin mới nhất của Frasers hiện đã có.

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

  1. nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp;
  2. đề xuất thoái vốn tại các công ty Nhà nước lớn;
  3. nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Nhà Ở;
  4. các quy định liên quan đến công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; và
  5. nghị định mới hướng dẫn thi hành Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để đọc bản tin.

File: https://www.frasersvn.com/api/uploads/Newsletter_Edition_11_2015_VI_89d8a834fd.pdf