Bản Tin Frasers Số 2 Năm 2011

31/10/2022 16:58

Bản tin Frasers số 2 năm 2011 đã được cập nhật.

Trong bản tin này, chúng tôi trình bày về một trong các vụ đầu tiên khởi tố theo quy định của luật sửa đổi bộ luật hình sự về thao túng giá chứng khoán.

Chúng tôi cũng xem xét một số quy định của Thông Tư 186 về thay đổi cơ chế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Chúng tôi trình bày về các quy định của Luật Sửa Đổi và Bổ Sung Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm, theo đó bãi bỏ quy định về thị trường bảo hiểm trong một số lĩnh vực chính.

Chúng tôi đưa ra những ý kiến thảo luận về thuế môi trường, được đưa ra vào tháng 1 năm 2012. Thuế này sẽ thay thế các loại phí về môi trường hiện hành áp dụng cho xăng dầu nhưng sẽ là loại thuế bổ sung đối với than và các sản phẩm khác.

Cuối cùng, chúng tôi trình bày về các mức lương tối thiểu mới sẽ áp dụng đối với lao động Việt Nam làm việc cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2011.

Nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây để đọc bản tin.

https://www.frasersvn.com/api/uploads/Frasers_Newsletter_February_2011_VN_0cbd9d6bee.pdf