Tài Liệu Pháp Luật và Ấn Phẩm

Bản Tin Frasers Số 5 Năm 2011
30/06/2011 07:00

Bản Tin Frasers Số 5 Năm 2011

Bản tin Frasers số 5 năm 2011 đã được cập nhật.

Bản Tin Frasers Số 3 Năm, 2011
09/05/2011 07:00

Bản Tin Frasers Số 3 Năm, 2011

Bản tin Frasers số 3 năm 2011 đang được cập nhật.

Bản Tin Frasers Số 4 Năm 2011
30/04/2011 16:58

Bản Tin Frasers Số 4 Năm 2011

Bản tin Frasers số 4 năm 2011 đã được cập nhật.

Ấn Phẩm Chuyên Đề – Về Tái Cấu Trúc và Phá Sản
28/04/2011 07:00

Ấn Phẩm Chuyên Đề – Về Tái Cấu Trúc và Phá Sản

Ấn phẩm Chuyên đề về Tái Cấu Trúc và Phá Sản đã được cập nhật.

Quy Định Mới Về Hoạt Động Cho Vay Trong Nước Và Vay Nước Ngoài

Quy Định Mới Về Hoạt Động Cho Vay Trong Nước Và Vay Nước Ngoài

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành hai văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành đối với hoạt động cho vay trong nước và nước ngoài: Thông tư 06, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, sửa đổi một số điều của Thông tư 39 hiện hành quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; và Thông tư 08 sẽ thay thế Thông tư 12, và giữ vai trò là một công cụ quan trọng quy định về điều kiện vay nước ngoài không được chính phủ bảo lãnh. Bạn có thể đọc bản tin cập nhật pháp luật của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các văn bản mới này.