Tài Liệu Pháp Luật và Ấn Phẩm

Ấn Phẩm Chuyên Đề - Bộ Luật Lao Động Mới
01/02/2013 07:00

Ấn Phẩm Chuyên Đề - Bộ Luật Lao Động Mới

Trong ấn phẩm chuyên đề này chúng tôi nêu ra những thay đổi đáng chú ý nhất trong Bộ Luật Lao Động được Quốc Hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012.

Ấn Phẩm Chuyên Đề – Về Lĩnh Vực Bảo Hiểm
17/01/2013 07:00

Ấn Phẩm Chuyên Đề – Về Lĩnh Vực Bảo Hiểm

Trong ấn phẩm chuyên đề này chúng tôi đề cập đến những thay đổi cơ bản trong lĩnh vực bảo hiểm kể từ khi Luật Bảo Hiểm sửa đổi có hiệu lực vào tháng 7 năm 2011.

Ấn Phẩm Chuyên Đề - Về Lĩnh Vực Dầu Khí
19/12/2012 07:00

Ấn Phẩm Chuyên Đề - Về Lĩnh Vực Dầu Khí

Ấn phẩm Chuyên đề này nêu ra một số nhận xét của chúng tôi về dự thảo mẫu hợp đồng chia sẻ sản phẩm mới do Bộ Công Thương công bố gần đây để lấy ý kiến.

Bản Tin Frasers Số 7 Năm 2012
13/12/2012 07:00

Bản Tin Frasers Số 7 Năm 2012

Trong bản tin này, ngoài bài tóm lược về các luật vừa mới được Quốc Hội thông qua, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về ba quy định mới mà theo quan điểm của chúng tôi là sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Bản Tin Frasers Số 6 Năm 2012
25/10/2012 07:00

Bản Tin Frasers Số 6 Năm 2012

Bản tin Frasers số 6 năm 2012 đã được cập nhật. Trong bản tin này chúng tôi nêu ra những thay đổi đáng chú ý gần đây trong Hiệp Định Tránh Đánh Thuế Hai Lần giữa Việt Nam và Singapore.

Bài Thuyết Trình - Về Lĩnh Vực Dầu Khí
16/10/2012 07:00

Bài Thuyết Trình - Về Lĩnh Vực Dầu Khí

Bài thuyết trình này đã được Ông Phạm Bá Linh trình bày tại Hội Đồng Thương Mại Hoa Kỳ tại Việt Nam vào tháng Mười năm 2012. Bài thuyết trình nêu lên một cái nhìn khái quát về hành lang pháp lý về dầu khí tại Việt Nam.

Bản Tin Frasers Số 5 Năm 2012
16/08/2012 07:00

Bản Tin Frasers Số 5 Năm 2012

Bản tin Frasers số 5 năm 2012 đã được cập nhật. Trong bản tin này chúng tôi cung cấp một số thông tin liên quan đến Luật Phòng Chống Rửa Tiền.

Bản Tin Frasers Số 4 Năm, 2012
28/06/2012 07:00

Bản Tin Frasers Số 4 Năm, 2012

Bản tin Frasers số 4 năm 2012 đã được cập nhật.

Bản Tin Frasers Số 3 Năm 2012
10/05/2012 07:00

Bản Tin Frasers Số 3 Năm 2012

Bản tin số 3 năm 2012

Bản Tin Frasers Số 2 Năm 2012
19/03/2012 07:00

Bản Tin Frasers Số 2 Năm 2012

Bản tin Frasers số 2 năm 2012 đã được cập nhật.

Bản Tin Frasers Số 1 Năm 2012
19/01/2012 07:00

Bản Tin Frasers Số 1 Năm 2012

Bản tin Frasers số 1 năm 2012 đã được cập nhật.

Bản Tin Frasers Số 9 Năm 2011
02/12/2011 07:00

Bản Tin Frasers Số 9 Năm 2011

Bản tin Frasers số 9 năm 2011 đã được cập nhật.

Bản Tin Frasers Số 8 Năm 2011
08/11/2011 07:00

Bản Tin Frasers Số 8 Năm 2011

Bản tin Frasers số 8 năm 2011 đã được cập nhật.

Bản Tin Frasers Số 7 Năm 2011
30/09/2011 07:00

Bản Tin Frasers Số 7 Năm 2011

Bản tin Frasers số 7 năm 2011 đã được cập nhật.

Bản Tin Frasers Số 6 Năm 2011
26/08/2011 07:00

Bản Tin Frasers Số 6 Năm 2011

Bản tin Frasers số 6 năm 2011 đã được cập nhật.

Ấn Phẩm Chuyên Đề – Về Cổ Phần Hóa
14/07/2011 07:00

Ấn Phẩm Chuyên Đề – Về Cổ Phần Hóa

Ấn phẩm Chuyên đề về Cổ Phần Hóa đã được cập nhật.