Bản Tin Frasers Số 2 Năm 2013

01/11/2022 17:23

Bản tin Frasers số 2 năm 2013 đã được cập nhật.

Kỳ này, chúng tôi sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát về khuôn khổ pháp lý đối với việc xuất bản được thực hiện bởi các công ty không tham gia vào hoạt động xuất bản.

Các bạn cũng sẽ tìm thấy một bài viết ngắn về các quy định mới về chống thư rác.

Chúng tôi cũng xem xét một quy định mới của pháp luật lao động Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản lý lao động: cho thuê lại lao động.

Ngoài ra, chúng tôi cũng trình bày một số quy định mới về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất và kinh doanh hàng giả.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa ra một phác họa ngắn gọn các quy định mới về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Xin vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây để đọc bản tin.

File: Bản tin Frasers số 2 năm 2013