Bản Tin Frasers hiện đã có

01/11/2022 21:08

Bản tin mới nhất của Frasers hiện đã có.

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

  1. quy định hướng dẫn thi hành Luật Đầu Tư;
  2. quy định về cung ứng và sử dụng séc;
  3. một nghị định mới hướng dẫn Luật Bảo Hiểm Xã hội; và
  4. quy định mức lương tối thiểu vùng mới sẽ áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 sắp đến.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để đọc bản tin.

https://www.frasersvn.com/api/uploads/Newsletter_01_2016_VI_d4f66434f5.pdf