Phát Hành Quyển Legal 500 Asia Pacific 2016 Xếp Hạng Công Ty Luật

10/11/2015 07:00

Quyển Legal 500 Asia Pacific Ấn bản hàng năm 2016 vừa được xuất bản và Frasers một lần nữa được xếp hạng nằm trong hàng ngũ của công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, và đặc biệt được giới thiệu cho khách hàng trong các lĩnh vực sau:

  • Tài Chính và Ngân Hàng
  • Doanh Nghiệp và Mua Bán & Sáp Nhập
  • Dự Án và Năng Lượng
  • Bất Động Sản và Xây Dựng
  • Kỹ Thuật, Truyền Thông và Viễn Thông (TMT)
  • Giải Quyết Tranh Chấp