Phát Hành Quyển Asialaw Profiles Xếp Hạng Công Ty Luật

30/11/2015 07:00

Frasers được ghi nhận nằm trong nhóm các công ty luật hàng đầu tại của Quyển Asialaw Profiles 2016 – The Guide to the Asia-Pacific’s Leading Law Firms.

Trong ấn bản năm 2016, Frasers được xếp vào nhóm các công ty luật hàng đầu trong các lĩnh vực sau:

 • Tài Chính và Ngân Hàng
 • Thị Trường Vốn
 • Xây Dựng và Bất Động Sản
 • Doanh Nghiệp và Mua Bán & Sáp Nhập
 • Giải Quyết Tranh Chấp
 • Năng Lượng và Tài Nguyên
 • Quy Chế Dịch Vụ Tài Chính
 • Cạnh Tranh và Kiểm Soát Tập Trung Kinh Tế
 • Bảo Hiểm
 • Sở Hữu Trí Tuệ
 • Tài Trợ Vốn Cho Dự Án
 • Cổ phần tư nhân
 • Tài Trợ Vốn Cho Dự Án