Tài Liệu Pháp Luật và Ấn Phẩm

Bản Tin Frasers Số 1 Năm 2011
31/10/2022 18:24

Bản Tin Frasers Số 1 Năm 2011

Bản tin Frasers số 1 năm 2011 đang được cập nhật.

Nghị Định Mới Về An Ninh Mạng
21/09/2022 07:00

Nghị Định Mới Về An Ninh Mạng

Mặc dù Luật An Ninh Mạng có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 (Luật An Ninh Mạng), nhưng phải mất hơn 3 năm mới hoàn thiện nghị định hướng dẫn thi hành sau nhiều lần dự thảo lấy ý kiến và xem xét của các cơ quan Nhà Nước và các bên có liên quan. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2022, nghị định được chờ đợi từ lâu cuối cùng đã được Chính phủ ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 (Nghị Định 53), dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của cả các tổ chức trong và ngoài nước trong các lĩnh vực được quy định tại nghị định này.

Bản Tin Pháp Luật Ấn Bản 2016 - Nghị Định 95
18/01/2016 07:00

Bản Tin Pháp Luật Ấn Bản 2016 - Nghị Định 95

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Luật Nghị Định 95 Frasers năm 2016.

Phát Hành Quyển Asialaw Profiles Xếp Hạng Công Ty Luật
30/11/2015 07:00

Phát Hành Quyển Asialaw Profiles Xếp Hạng Công Ty Luật

Frasers được ghi nhận nằm trong nhóm các công ty luật hàng đầu tại của Quyển Asialaw Profiles 2016 – The Guide to the Asia-Pacific’s Leading Law Firms.

Phát Hành Quyển Legal 500 Asia Pacific 2016 Xếp Hạng Công Ty Luật
10/11/2015 07:00

Phát Hành Quyển Legal 500 Asia Pacific 2016 Xếp Hạng Công Ty Luật

Quyển Legal 500 Asia Pacific Ấn bản hàng năm 2016 vừa được xuất bản và Frasers một lần nữa được xếp hạng nằm trong hàng ngũ của công ty luật hàng đầu tại Việt Nam

Bản Tin Pháp Luật - Bảo Hiểm - 2015
03/09/2015 07:00

Bản Tin Pháp Luật - Bảo Hiểm - 2015

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Luật Bảo Hiểm Frasers năm 2015.

Bản Tin Frasers Tháng 8 Năm 2015
27/08/2015 07:00

Bản Tin Frasers Tháng 8 Năm 2015

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Frasers tháng 8.

Bản Tin Pháp Luật- Bất Động Sản - 2015
26/08/2015 07:00

Bản Tin Pháp Luật- Bất Động Sản - 2015

Vào ngày 1 tháng 7 năm 2015, Luật Kinh Doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13 và Luật Nhà Ở số 65/2014/QH13 sẽ có hiệu lực, thay thế Luật Kinh Doanh Bất Động Sản và Luật Nhà Ở hiện hành. Bản tin pháp luật kỳ này tập trung vào một số thay đổi quan trọng của hai luật nói trên.

Bản Tin Pháp Luật - Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp Mới
18/08/2015 07:00

Bản Tin Pháp Luật - Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp Mới

Bản tin pháp luật này chủ yếu tập trung vào những thay đổi quan trọng trong Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp mới.

Bản Tin Frasers Tháng 7 Năm 2015
03/08/2015 07:00

Bản Tin Frasers Tháng 7 Năm 2015

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Frasers tháng 7.

Bản Tin Pháp Luật Ấn Bản - Nghị Định 60
29/07/2015 07:00

Bản Tin Pháp Luật Ấn Bản - Nghị Định 60

Chính Phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị Định số 60/2015/NĐ-CP vào ngày 26 tháng 6 năm 2015 (Nghị Định 60) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính Phủ (Nghị Định 58) quy định chi tiết và hướng dẫn thi thành một số điều của Luật Chứng Khoán. Trong bản tin này, chúng tôi sẽ trình bày điểm sửa đổi rất quan trọng, như quy định trong Nghị Định 60, liên quan đến quy định mới về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bản Tin Pháp Luật - Phá Sản - 2015
08/06/2015 07:00

Bản Tin Pháp Luật - Phá Sản - 2015

Tổ Chuyên Môn về Tái Cơ Cấu và Giải Thể Doanh Nghiệp của Frasers xin trình bày bài viết về khung pháp lý liên quan đến phá sản và giải quyết các lợi ích có bảo đảm tại Việt Nam

Bản Tin Tháng 5 Năm 2015
01/06/2015 07:00

Bản Tin Tháng 5 Năm 2015

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Frasers tháng 5.

Bản Tin Tháng 4 năm 2015
23/04/2015 07:00

Bản Tin Tháng 4 năm 2015

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Frasers tháng 4 .

Bản Tin Pháp Luật Bộ Luật Lao Động Mới của Việt Nam – Năm Thứ Nhất
21/04/2014 07:00

Bản Tin Pháp Luật Bộ Luật Lao Động Mới của Việt Nam – Năm Thứ Nhất

Trong Bản Tin Pháp Luật này, chúng tôi sẽ trình bày một số điểm thay đổi đáng chú ý nhất của Bộ Luật Lao Động Mới và cập nhật một số hướng dẫn cụ thể được nêu trong các văn bản hướng dẫn thi hành trong suốt mười hai tháng đầu tiên kể từ ngày Bộ Luật Lao Động Mới bắt đầu có hiệu lực.

Ấn Phẩm Chuyên Đề - Khai Thác Khoáng Sản Tại Việt Nam
06/09/2013 07:00

Ấn Phẩm Chuyên Đề - Khai Thác Khoáng Sản Tại Việt Nam

Bản tin cập nhật pháp luật này tập trung vào Luật Khoáng Sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, nêu bật lên các thay đổi quan trọng trong Luật Khoáng Sản mới, các điều kiện để được cấp Giấy Chứng Nhận Đầu Tư và các loại giấy phép khác được yêu cầu đối với hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản.