Frasers – Cẩm nang Trọng tài Việt Nam 2023

28/09/2023 12:00

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là sự quan tâm ngày càng tăng đối với các dự án và giao dịch lớn, đi kèm với đó là nguy cơ tranh chấp giữa các bên ký kết hợp đồng. Khi việc sử dụng trọng tài như một cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế cho tranh tụng tại tòa án ngày càng tăng, việc thành lập một tổ chức trọng tài nước ngoài ưu việt như Tòa Trọng tài Thường trực tại Hà Nội báo hiệu sự phát triển của các cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế ở Việt Nam.

Ấn bản mới nhất về Cẩm nang Trọng tài của chúng tôi thảo luận xoay quanh những diễn biến mới nhất trong lĩnh vực trọng tài tại Việt Nam, bao gồm cập nhật liên quan đến các đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam bị từ chối.

Frasers Arbitration Guide - Frasers Law Company - September 2023