Tăng cường bảo vệ người tiêu dùng: Những thay đổi đáng chú ý theo Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mới

18/09/2023 16:00

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, thay thế Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 hiện hành. Luật hiện hành đã có hiệu lực từ tháng 7 năm 2011 và cần phải cập nhật để bắt kịp những thay đổi về tốc độ tăng trưởng và sự phát triển không ngừng của thương mại điện tử. Trong bản tin cập nhật pháp luật này, chúng tôi trình bày về một số thay đổi quan trọng mà các doanh nghiệp trong và ngoài nước cần lưu ý và cân nhắc trong chính sách bảo vệ người tiêu dùng của mình.

Legal-Update-Strengthening-Consumer-Protection-September-2023