Phát Hành Quyển Asia Pacific Legal 500 2013 Xếp Hạng Công Ty Luật

15/11/2012 07:00

Quyển Asia Pacific Legal 500 Ấn bản hàng năm 2013 vừa được xuất bản và Frasers một lần nữa được xếp hạng nằm trong hàng ngũ của công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, và đặc biệt được giới thiệu cho khách hàng trong các lĩnh vực sau:

  • Tài Chính và Ngân Hàng
  • Doanh Nghiệp và Mua Bán & Sáp Nhập
  • Dự Án và Năng Lượng
  • Bất Động Sản và Xây Dựng
  • Kỹ Thuật, Truyền Thông và Viễn Thông (TMT)
  • Thị Trường Vốn
  • Giải Quyết Tranh Chấp