Phát Hành Quyển Asialaw Profiles Xếp Hạng Công Ty Luật

05/02/2013 07:00

Frasers được ghi nhận nằm trong nhóm các công ty luật hàng đầu tại ấn bản số 17 của Quyển Asialaw Profiles 2013 – The Guide to the Asia-Pacific’s Leading Law Firms.

Trong ấn bản năm 2013, Frasers được xếp vào nhóm các công ty luật hàng đầu trong các lĩnh vực sau:

 • Tài Chính và Ngân Hàng
 • Thị Trường Vốn
 • Xây Dựng và Bất Động Sản
 • Doanh Nghiệp và Mua Bán & Sáp Nhập
 • Giải Quyết Tranh Chấp
 • Năng Lượng và Tài Nguyên
 • Quy Chế Dịch Vụ Tài Chính
 • Công Nghệ Thông Tin, Viễn Thông và Truyền Thông
 • Bảo Hiểm
 • Sở Hữu Trí Tuệ
 • Thuế