Đêm Ngày Hội Nghề Nghiệp Hàng Năm Tại Frasers 2013

13/06/2013 07:00

Frasers tổ chức sự kiện thường niên Careers Night vào ngày này cho các sinh viên luật năm cuối và có thành tích cao nhất của Khoa Luật Thương Mại, trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh tại văn phòng của Frasers tại Thành Phố Hồ Chí Minh với nội dung giới thiệu cho các sinh viên thông tin cũng như cái nhìn tổng quan khi làm việc tại một công ty luật thương mại thuộc hàng đầu Việt Nam.