Đêm Ngày Hội Nghề Nghiệp Tại Frasers 2016

09/06/2016 07:00

Ngày 09 tháng 6 năm 2016 – Frasers tổ chức sự kiện  Careers Night vào ngày này cho các sinh viên luật năm cuối và có thành tích cao nhất của Khoa Luật Thương Mại, trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh tại văn phòng của Frasers tại Thành Phố Hồ Chí Minh với nội dung giới thiệu cho các sinh viên thông tin cũng như cái nhìn tổng quan khi làm việc tại một công ty luật thương mại thuộc hàng đầu Việt Nam.