Frasers Chào Đón Tân Cử Nhân Luật 2014

08/09/2014 07:00

Tháng chín, Frasers hân hạnh chào đón ba tân cử nhân luật gia nhập công ty với vị trí Trợ Lý Pháp Lý:

  • Trần Ngọc Linh Tâmcử nhân luật trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh; 
  • Trần Thúy Ngân, cử nhân luật trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh; và
  • Đặng Cửu Ngọc Huyền, cử nhân luật trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Tâm, Ngân và Huyền là ba trong số các sinh viên xuất sắc nhất vừa tốt nghiệp Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh.