Dự Thảo Nghị Định Về Phát Triển Điện Mặt Trời Mái Nhà Tại Việt Nam

11/12/2023 12:00

Trong một bước tiến quan trọng hướng tới thúc đẩy lĩnh vực năng lượng tái tạo, Việt Nam đã nhận thấy tầm quan trọng của năng lượng mặt trời trên mái nhà (ĐMTMN) và tiềm năng của ĐMTMN trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam, theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đã chính thức công nhận hệ thống ĐMTMN, bao gồm các tấm pin mặt trời được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây dựng. Quyết định này cho phép các doanh nghiệp phát triển ĐMTMN bán điện được tạo ra từ hệ thống ĐMTMN cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và/hoặc các khách hàng không phải là EVN mà không cần giấy phép hoạt động điện lực.


Gần đây, Việt Nam đã có một bước đi mới với dự thảo nghị định do Bộ Công thương soạn thảo và trình Chính phủ ban hành. Nghị định này nhằm mục đích thiết lập khung pháp lý cho hoạt động phát triển hệ thống ĐMTMN tự tiêu thụ tại Việt Nam. Trong bản tin cập nhật pháp luật này, chúng tôi sẽ trình bày các quy định chính của dự thảo nghị định và những tác động tiềm tàng của các quy định trong dự thảo đối với sự phát triển ĐMTMN trong nước.

Legal Update - Draft Decree on Rooftop Solar Power Development in Vietnam - December 2023