Bản Tin Tháng 6 Năm 2015

16/06/2015 07:00

Hiện chúng tôi đã có Bản Tin Frasers tháng 6.

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

1. một số vướng mắc của Luật Doanh Nghiệp mới, cụ thể là các vấn đề liên quan đến:

  • Thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền;
  • Cơ cấu tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi nào cần phải thay đổi;
  • Hạn chế đầu tư nhằm tránh sở hữu chéo trong nhóm công ty; và
  • Cách tính tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp;

2. một nghị định mới của Chính Phủ liên quan đến chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh; và

3. vài nét về 3 nghị định gần đây trong lĩnh vực xây dựng.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để dọc bản tin.

https://www.frasersvn.com/api/uploads/Newsletter_June_2015_VI_1_40e28ad70d.pdf