Thuế tối thiểu toàn cầu: Kỷ nguyên mới về Thuế ở Việt Nam

11/12/2023 12:00

Vào ngày 29 tháng 11 năm 2023, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị Quyết về Thuế Tối Thiểu Toàn Cầu (Nghị Quyết Thuế TTTC) với tỉ lệ biểu quyết tán thành gần như nhất trí (462/463). Nghị Quyết Thuế TTTC sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Nghị quyết này chính thức mở ra một kỷ nguyên mới về thuế doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt tác động đến chiến lược kinh tế và vai trò ngày càng tăng của đất nước trong nền thương mại toàn cầu. 

Là một quốc gia được biết đến với mức thuế doanh nghiệp cạnh tranh, mức thuế tối thiểu toàn cầu dự kiến sẽ mang lại những thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là trong việc tuân thủ thuế. Trong khi những thay đổi về thuế suất doanh nghiệp sắp diễn ra, các ưu đãi đầu tư thay thế cũng được kỳ vọng sẽ duy trì sức hấp dẫn của Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài.

Chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn bản tin cập nhật pháp lý của chúng tôi xoay quanh những điểm nổi bật đáng chú ý của Nghị Quyết TTTC và những gì doanh nghiệp có thể kì vọng khi thực thi Nghị Quyết này.

Legal Update - Global Minimum Tax - A New Era of Taxation in Vietnam - December 2023