Frasers Chào Đón Tân Cử Nhân Luật 2013

30/09/2013 07:00

Tháng này Frasers vừa chào đón haitân cử nhân luật vào công ty với vị trí Trợ Lý Pháp Luật:

  • Mai Nguyễn Hoàng Lâm, cử nhân luật trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh; và
  • TrầnMinh Tuấn, cử nhân luật trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Lâm và Tuấn là haitrong số các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của Đại Học Luật Thành PhốHồ Chí Minh.