Bản Tin Frasers Tháng 9 Năm 2015

28/09/2015 07:00

Trong ấn bản lần này, chúng tôi xin gửi đến Quý vị những thông tin về:

  • hướng dẫn mới thi hành Nghị Định 60 về hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
  • các vấn đề pháp lý liên quan đến quy định về bảo lãnh ngân hàng trong việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai;
  • tóm tắt các quy định về đăng ký kiểm soát hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung; và
  • sơ lược về thỏa thuận nguyên tắc về Hiệp Định Thương Mại Tự Do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu.

Vui lòng nhấn vào đường dẫn bên dưới để đọc bản tin.

https://www.frasersvn.com/api/uploads/Newsletter_September_2015_VI_9f4cb484f0.pdf