Công Nhận Và Thi Hành Phán Quyết Trọng Tài Nước Ngoài Tại Việt Nam

05/12/2023 12:00

Tại Việt Nam, giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, trọng tài quốc tế tiếp tục được sử dụng rộng rãi với vai trò là một cơ chế giải quyết tranh chấp, thay thế cho việc khởi kiện tại tòa án.

Việt Nam là thành viên của Công Ước New York về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài (Công ước NY) và pháp luật Việt Nam đã bao gồm các quy định thể hiện các nguyên tắc chính của Công ước này.

Tuy nhiên, các bên thắng kiện trong trọng tài nước ngoài thường gặp phải những khó khăn nhất định khi nộp đơn lên Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam để đề nghị công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài cho thi hành tại Việt Nam. Đơn đề nghị công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thường không được chấp thuận, với nguyên nhân phổ biến nhất là do có một hoặc nhiều yếu tố trong phán quyết của trọng tài nước ngoài được cho là “…không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Việt Nam…”

Chúng tôi tự hào khi được giữ vai trò là luật sư điều phối chính đại diện cho nguyên đơn, Sojitz Pla-Net Corporation (SPNC), liên quan đến vụ kiện Công Ty Cổ Phần Rạng Đông Holding (RDH) thành công tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Singapore (SIAC) .Với sự hỗ trợ của luật sư bào chữa Việt Nam đại diện cho SPNC trước Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam (với nội dung được chuẩn bị bởi chúng tôi), SPNC đã nộp đơn xin công nhận phán quyết trọng tài SIAC để cho thi hành tại Việt Nam nhưng không thành công ở cấp sơ thẩm. Khi kháng cáo, SPNC đã thành công và tòa phúc thẩm đã công nhận toàn bộ phán quyết của SIAC để thi hành án tại Việt Nam.

Trong bài viết này, các tác giả phân tích (hoàn toàn dựa trên các sự kiện thực tế, vấn đề và thông tin đã được công khai) các vấn đề liên quan đến nội dung và thủ tục quan trọng trong các khiếu nại của SPNC đối với RDH, phán quyết trọng tài của SIAC, quyết định từ chối công nhận phán quyết SIAC của Tòa án sơ thẩm, và cuối cùng là quyết định của Tòa phúc thẩm công nhận phán quyết SIAC để thi hành tại Việt Nam.

Bài viết này trình bày một góc nhìn sâu sắc, rõ ràng, mang tính pháp lý và thực tiễn về một số khó khăn mà các bên thắng kiện trong tố tụng trọng tài nước ngoài phải đối mặt và cách áp dụng luật của Việt Nam (bao gồm Công ước NY) trên thực tế khi được giải thích và áp dụng trong bối cảnh của đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài.

Bấm vào các tiêu đề bên dưới để xem bài viết:

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Vietnam.pdf

Công nhận và cho thi hành Phán quyết Trọng tài Nước ngoài tại Việt Nam.pdf